Har du barn og skal skilles–overvej fælles forældremyndighed

Skilsmisse er aldrig en sjov ting for nogen parter, specielt ikke hvis der er børn indblandet. Børn er meget følsomme og kan måske ikke forstå, hvad det er, der lige sker. For at begge forældre og barnet skal føle, at de stadig har et forhold til hinanden, kan det være en god ide at overveje fælles forældremyndighed.Barnet har på denne måde stadig lige meget tilhørsforhold til både mor og far. Derudover er der ingen af forældrene, som kan føle, de ikke har noget at skulle have sagt overfor eget barn.

Hvad betyder forældremyndighed

Forældremyndighed betyder, at man er forpligtet til at drage omsorg for dit barn og kan træffe personlige afgørelser på barnets vegne. Hvis kun en forældre har forældremyndigheden, kræver det ikke at begge parter er enige i afgørelse om barnets forhold, derfor kan den ene alene træffe en beslutning. Dette kan betyde, der kommer splid mellem forældre,da den ene kan føle sig overset og magtesløs. Ved fælles forældremyndighed skal begge parter være enige. Hvis der er aftalt fælles forældremyndighed, har begge forældre ligeledes ret til at orientering om barnets forhold fra myndighederne (fra skoler, institutioner osv.). Den forælder hvis bopæl barnet har sin adresse stående, kan dog alene træffe afgørelser om forhold i dagligdagen.  

Hvilke problemstiller skal der tages stilling til

Når man vælger at blive skilt, skal man selvfølgelig tage stilling til andre ting såsom samværet mellem barn og forældre. Uanset om man vælger en fælles forældremyndighed eller om den kun skal gå til den ene, så skal man sammen finde ud af, hvorledes fordelingen skal være. Det skal sikre, at barnet stadig har tilhørsforhold til begge forældre. Den aftale som man indbydes aftaler, er som udgangspunkt ligeså gældende/bindene som en fra statsforvaltningen (de vil aftale for en, hvis man ikke kan finde ud af det sammen). Selvom i vælger en fællesforældremyndighed, skal barnet bo hos en forældre, da kun en kan have bopælsretten. Den forælder, som vælger at have barnet boende det meste af tiden, har retten til et børnebidrag. Afdraget afhænger som udgangspunkt af indkomsten fra den forældre uden barnet. Årligt vil blive fastlagt et bestemt beløb, som består af et fast beløb og tillæg.

Har du lyst til at vide mere

Hvis du har lyst til at vide mere fælles forældremyndighed eller få professionel rådgivning, kan du læse mere på Ret&Råds hjemmeside eller ringe på tlf. 70 20 70 70