Viden omkring begravelsesforretning og love og regler derom

I Danmark er der lov om at et gravsted skal være minimum tre kvadratmeter med plads til en kiste, mens et urnegravsted kan være mellem 0,5 og 4,5 kvadratmeter. Afhængig af kirkegård og kisten er fredningstiden af gravstedet ved kistebegravelser 20 år, ved urnebegravelser normalt 10 år. Der er mange regler i Danmark, som en begravelsesforretning skal tage højde for. For eksempel skal der i Danmark godkendes en begravelsesplads, hvis der skal begraves eller nedsættes en urne.

De folkekirkelige kirkegårde, der bestyres af kommunen, er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser i Danmark. De er åbne for alle uanset trossamfund. Nogle kirkegårde har særlige afdelinger for jøder og muslimer. Hvis man ønsker, at nedsætte en urne på en privat grund, kan dette muligvis ske, hvis man får tilladelse af Kirkeministeriet, efter man har søgt om tilladelse. Dog er der nogle krav, som man skal opfylde, hvis man skal have en godkendelse af Kirkeministeriet. Man skal f.eks. eje en ejendom, altså være en jodbesiddelse. Derudover skal grunden være mindst 5.000 kvadratmeter eller en halv hektar stor og det skal tinglyses, at der er sat en urne ned for at sikre gravfreden mindst i 10 år. Til sidst skal det private gravsted ikke være indhegnet eller på nogen måde markeret og dette gælder også for opsætning af gravsten, blomster eller lignende ting.

Ønsker man at sprede en kæres aske, kan dette ske over et åbent farvand, hvis der er blevet søgt tilladelse fra Kirkeministeriet, kan der gives tilladelse til de pårørende om at få lov til at sprede den kæres aske, altså en begravelses metode som kaldes maritim. Dog kræver det, at der foreligger et udtalt ønske fra den afdøde herom. I Danmark er det dog ikke tilladt at de efterladte opbevare urnen, selvom det er en udbredt skik i andre lande.

 

Hvad er en borgerlig ceremoni?

 

En borgerlig begravelse er en ceremoni, som ikke forstås af en religiøs ceremonileder. Dette er især tilfældet, når afdøde ikke har været medlem af Folkekirken eller andet trossamfund. De efterladte står her for de praktiske og eventuelle højtidelige dele af ceremoni. En bedemand, som i forvejen bruges til en række praktiske opgaver vedrørende dødsfaldet, kan nogle gange blive den, der leder ceremonien. Nogle familier og vennekredse formår selv at skabe en ceremoni ud fra deres kendskab til den afdødes liv og holdninger. Andre henvender sig til private firmaer, der varetager alle slags begravelses ceremonier eller Humanistisk Samfund, en foreningder siden 2009 har forestået begravelser for ikke-troende.

 

Hvem kan hjælpe, når pårørende står i denne triste situation?

 

Hos Begravelses Service kan du få hjælp, hvis du står i denne triste situation, som det er at miste nogen man har kær. Dette er gerne en tid, som man gerne bare vil have overstået og dette ved og tager de højde for hos Begravelses Service. Begravelses Service er en begravelsesforretning, som lever af at hjælpe dig, når du står i en svær situation, og muligvis ikke har prøvet lignende før. Da der er mange opgaver, som hører med til, når en kær går bort, kan man i god tro få hjælp, så man ikke skal stå med det hele selv.

Hvis man er kristen, som mange er i Danmark, sker en begravelsen i kristendommens tegn, under en overværelse af den afdødes pårørende ved en religiøs ceremoni, også kaldet en mindehøjtidelighed, normalt i en kirke eller et krematoriekapel. Denne krematoriekapel er en lille bygning eller et lille rum, som bruges til kirkelig brug. Mindehøjtideligheden kan også ske ved en gravplads, i et sygehuskapel, på et plejehjem eller fra afdødes eget hjem under ledelse af en præst, en pårørende eller en bedemand. Det er helt op til de pårørende og den afdøde selv, at bestemme hvor og hvordan ceremonien skal foregå. Hvis afdøde var medlem af Folkekirken, skal præsten ubetinget begrave, hvis ikke afgør præsten om begravelsen kan foregå i kirken.